Nijs & Datums

27-10-2016
Nije minsken, Nije dingen

Nij it ôfskied fan Tineke Broers, hawwe wy de gearwurking socht mei Sander Kalsbeek. We binne tige wiis dat Sander ús nije regisseur wurden is! Sander is professioneel regysseur. Foar mear ynformaasje oer Sander kinne jim op syn webside sjen. Ek Marcin Rachula joeg oan nije dreamen nei te jeien nei it sukses mei "it doarp de delgong en de dream" Lokkich fûnen we Sander en Atsje fan de muzykpleats yn Bûtenpost ree om de muzikale lieding foar harren rekken te nimmen!

Sa ha we de algemiene lieding fan ús ploech wer kompleet mei op e nij professionele minksen en geane we der fol Yn mei ús nije revu: DERYN!

12-11-2015
Banners op onze website

Vanaf heden staan er banners op onze internetsite. We hebben deze moderne mogelijkheid van adverteren per dit jaar toegevoegd. Mocht u interesse hebben in deze advertentieruimte, welke tevens uw vindbaarheid in google verbeteren, neem dan vrijblijvend contact opvia revukoatstertille@gmail.com !