Gastenboek

66 berichten, 7 pagina's 
« 
07-01-2008
Geplaatst door: Doutzen
Ferske

Wat in moai ferske ha jim oer my makke! In freondinne fan my hat my dit hearre litten op youtube! ik moast der wol om laitsje! We ha gelyk op Google utfun wa dit dan wol net betocht en song ha!
Bedankt Brugt Vries en Geert Hager!

Groetnis Doutzen Kroes

29-12-2007
Geplaatst door:
compliment-revu

Geweldig!!!super,gewoon alles een heel groot compliment.Ook voor de mooie kleding!
Weer lekker gelachen.

27-12-2007
Geplaatst door:

Jimme kinne grutsk op jim sels wêze.
Ik haw der wer sin oan.

18-12-2007
Geplaatst door:

De hiele ploech in soad succes tawinske en oan't 5 jannewaris.
noflike krystdagen en in goed 2008 !!!
groetnis www.dubeldyk.nl

27-11-2007
Geplaatst door: Lutske

Bliksem wat al in berjochten yn it gasteboek!! Leuk! Oant jûn! Haw d'r wer nocht oan

26-11-2007
Geplaatst door:
revu 2008

Tolfde kear ja de tiid hald gjin skoft alle spilers en frijwilligers in protte sukses ta winske o ja in moaie site.

23-11-2007
Geplaatst door:

It is toch in bysondere ploech!
Alles yn eigen hân!

21-11-2007
Geplaatst door:

dit liket der op, no mar hoopje dat elk der nei sjocht en komt fansels

21-11-2007
Geplaatst door: Brugt

Soarchje ik nije wike wer foar nije foto's... (Ek eefkes op www.fotobv.nl sjen fansels...)

15-11-2007
Geplaatst door:
side

kreas hear, professionele side