Gastenboek

66 berichten, 7 pagina's 
« 
08-01-2009
Geplaatst door: Sieuwke
It is hast sa fier..

Hej jonges en famkes..

Freed en Saterje nog efkes en dan is't alwer ôfron..

Ksil jim misse as we elkoar sa lang net mear sjuche!!

Oant freed! we meitsje dr in moaie foarstelling fan


Leafs Sieuwke...

05-01-2009
Geplaatst door:
revu 2008

Het was voor ons alweer de derde x en ook deze was weer de moeite waard
Op naar de 14 x zien jullie op 1 januari 2010 .

29-12-2008
Geplaatst door: Luts!

Hiel folle sukses jûn!!!

Ik haw 'r nocht oan

18-12-2008
Geplaatst door:
@ Tilster: Werom de side net yn't Frysk?

s webside is yn't Hollands en net yn it Frysk omdat wy de side tagonkelijk hlde wolle foar eltsenyn. Boppedat is net eltse webredakteur it Frysk machtig en kenne wy better kommuniseare yn it Nederlands. Helaas ken de side net meartalich makke wurde. Oars dienen wy miskyn wol beide.

17-12-2008
Geplaatst door: een feanster

it wurd wer geweldig dus kom allegeare

07-12-2008
Geplaatst door: Tilster
diel twa

Fierders neat oars as lof...

07-12-2008
Geplaatst door: Tilster
Fryske side?

Ien neidiel fan de side. Werom net yn't Frysk?

30-11-2008
Geplaatst door: Jitsie
Wauw!!

Heeej Minsken!!

In SuperMoaie side!
Geweldich - Elts jier wer wurdt de revú en alles derom hinne moaier, better en professjoneler. Wy moate hjir yn Koatstertille allegearre hiel grutsk wêze op ús Revú! En de hiele ploech fertsjinnet in hiel soart respekt en waardering... Petsje ôf!

Sukses noch efkes

20-11-2008
Geplaatst door:
side

hast wer mooi dien hjer pyt!

20-11-2008
Geplaatst door: Lutske

De side sjocht 'r wer geweldich út!!!